Over Via Latus

DSC0274.png

Bouw gerelateerd netwerk

Ogen open, oren gespitst. Alle zintuigen op scherp. Dat typeert de mensen achter Via Latus. Een dynamische club. Oorspronkelijk opgericht als sociëteit voor ondernemers uit de bouw en het vastgoed. Tegenwoordig actief als branche-overstijgend netwerk. Een kleine nuancering met een groot verschil in positionering.

De opzet is tweeledig. Ten eerste alle geledingen uit de bouw- en vastgoedkolom (bedrijfsleven/overheid/onderwijs) met elkaar in verbinding brengen en faciliteren. Ten tweede collectief participeren in het besluitvormingsproces -visie en beleid- rond alle belangrijke bouwgerelateerde vraagstukken uit de regionale samenleving.

De achterliggende gedachte is duidelijk. Het netwerk zijn wij: mannen en vrouwen die zelf óók onderdeel uitmaken van deze samenleving. Daar waar we werken, wonen én leven. Dit belang van directe sociale betrokkenheid, overstijgt de commerciële intenties van een regulier netwerk. Daar waar ‘het’ gebeurt, is onze samenleving.


Kracht en kernwaarden

Wat Via Latus sterk maakt als deelnemer aan het sociaal maatschappelijke debat, is de enorme schat aan kennis, ervaring en inspiratie. Het is nadrukkelijk de intentie om overheid, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Omdat de kracht van het collectief groter is dan de som der delen.

De kernwaarden van Via Latus zijn: openheid, duidelijkheid en vertrouwen. Deelnemers zijn concurrenten, maar ook branchegenoten. De uitdaging is het netwerk verder uit te diepen om de positie in de waardeketen te verstevigen. Naast zakelijk contact staat een prettig samenzijn met vakgenoten centraal.

Geschiedenis

De stichting Bredase Bouwsociëteit Via Latus bestaat officieel sinds 27 mei 2004. Het zaadje is geplant door een aantal initiatiefnemers in navolging op het succes van Topolis. Een…

Lees meer

Visie

Het bestuur van Via Latus houdt haar doelstellingen continu tegen het licht en bekijkt daarbij of deze nog passen bij de sociëteit en de huidige tijdgeest. Een jaar na ons 10-jarig jubileum gaan we…

Lees meer

Ledenprofiel

Aansluiting bij Via Latus is voorbehouden aan kandidaten met een hogere managementfunctie of directiepost in een onderneming met een beleidsbepalende positie in de bouw, vastgoed of aanverwante…

Lees meer

Bestuur

Het bestuur van Via Latus bestaat uit de volgende personen:

Lees meer

Uitleg naam en logo

In het logo van Via Latus wordt het leggen van verbanden tussen de deelnemers gesymboliseerd door de brug over de Brede Aa, de letterlijke vertaling van Via Latus. Het schild geeft de herkomst weer en…

Lees meer