Bijeenkomst Via Latus Grote Kerk

Bijeenkomst Grote Kerk

28-09-2015

Maandag 28 september was het zover. Na een jaar van onderzoek en overleg in alle gelederen van Via Latus is de nieuwe visie van Via Latus klaar ! Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Grote Kerk van Breda heeft onze voorzitter Ad van der Heijden de nieuwe visie aan onze lederen en de aanwezige introducés gepresenteerd; van Bouwsociëteit naar netwerkorganisatie. De nieuwe visie is integraal op onze site gepubliceerd. Aansluitend heeft de directeur van de Grote Kerk, Willem van der Vis in een gloedvol betoog de historie van het fraaie gebouw belicht en de mogelijkheden om dit ook voor de toekomst te behouden. Uw bijdrage is daarin mogelijk en zelfs wenselijk ! Aansluitend is deze bijeenkomst feestelijk omlijst door een informeel samenzijn in het middenschip van De Grote Kerk. Wij danken u voor uw aanwezigheid bij deze bijzondere bijeenkomst.