SAMEN VERSNELLEN!

  • slide
  • slide
  • slide

Maandag 13 januari 2020 heeft de Nieuwjaarsreceptie van Via Latus plaats gevonden in Huize Joosen Meruala met de titel ‘Samen versnellen’. Voor het eerst in de historie van Via Latus heeft de receptie naast ontmoeting, een inhoudelijke invulling gekregen gericht op een “Frisse start vanaf 2020, met elkaar uitstralen”.

Aan de hand van een drietal stellingen is geprobeerd de verbinding met en tussen onze leden inhoud te geven. Dit is gedaan door een paneldiscussie met Daan Quaars, Wethouder Wonen Breda, Karo van Dongen, Raad van Bestuur van Alwel en Marlijn Lodewijks, Ontwikkelingsmanager BPD, onder enthousiaste leiding van Jeroen Baardemans als moderator.

Het centrale thema in de discussie was: de bouwopgave in Breda is versnellen, daar is iedereen het over eens. Toch lukt dit nog onvoldoende. Hoe gaan we dit gezamenlijk toch voor elkaar krijgen en wat moet daarvoor gebeuren ?

Stelling Daan Quaars – We kijken terug op 2 succesvolle jaren !

Stelling Karo van Dongen – De situatie in Breda is een Gordiaanse Knoop !

Stelling Marlijn Lodewijks – Blik op 2030: het is helder wat we gaan doen !

Daan gaf aan dat er veel gebeurd is het afgelopen jaar. Na de pitch van eind 2018 zijn stappen gezet om te komen tot concrete invulling, maar dat heeft nog niet tot tastbare resultaten geleid. Er moet nog veel verbeterd worden, Daan spreekt in dit kader over een ‘aanvalsagenda’ en vraagt om steun vanuit Via Latus. In de discussie stelt Daan zich dapper op en wijst ook op de rol van de Gemeente in deze. Inmiddels zijn de eerste stappen in de formulering van een ‘aanvalsagenda’ gezet en hebben een aantal leden zich hiervoor aangemeld.

Karo schetste de complexe situatie van de bouwopgave in Breda en gaat kritisch in op de mogelijkheden ontwarring van de Gordiaanse Knoop. Het zwaard van Alexander de Grote, ofwel kordaat optreden, ziet Karo als oplossing voor de ontwarring. Anders gezegd, het polder model kent zijn grenzen, het woningbouw vraagstuk behoeft een vernieuwde aanpak !

Marlijn pakt dit vanuit haar stelling op en richt de blik op 2030. Het is helder wat we gaan doen ! Moderator Jeroen Baardemans weet de zaal en sprekers op 1 lijn te krijgen en richt zich op de invulling van de ‘aanvalsagenda’ voor de ontwarring van de spreekwoordelijke Gordiaanse Knoop.

Als afsluiting wenst onze voorzitter Ad van der Heijden eenieder een gezond en voorspoedig 2020 toe. De verbinding van Via Latus krijgt inhoud door een ledenreis naar Lille dit voorjaar. Ad doet een beroep op de leden van Via Latus mee te gaan met deze thema reis.

Meer berichten

2018-04-16 18.41.47.jpg

Ongekend in omvang en complexiteit

2018-04-19

Lees meer
20171030_182413.jpg

VAN HET GAS AF EN DOORRRRR

2017-11-02

Lees meer
Foto St. Joost 041717.jpg

OP HET VERKEERDE BEEN!

2017-07-04

Lees meer