Bijeenkomst 14 maart Omgevingsvisie 2040

20d2b94f-38a1-4d7b-89e2-284184e5f9f5_thumb840.jpg

Uiteenzetting omgevingsvisie Breda 2040 door nieuwe wethouder Tim van het Hof


Onlangs is de omgevingsvisie 2040 van Breda vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie geeft het perspectief om de opgaven in onze stad, dorpen en regio aan te pakken en de gebieden mooier en sterker te maken. De nieuwe wethouder, Tim van het Hof, zal uitleg geven over de aanpak van deze nieuwe visie, en maakt graag kennis met de Via Latus-leden om er vooral samen invulling aan te geven.

14/03/2022

17:00