Hoe wonen we in 2050

Stadslab Breda en de wijkraad Boeimeer houden samen met de NHTV op die zaterdag 28 oktober een ‘inspiratiedag’ over ‘Wonen in 2050’. Bezoekers kunnen daar in work shops hun ideeën over het Amphiaterrein aanreiken.

Doel van deze bijeenkomst is de samenstelling van een ‘inspiratieboek’ voor degenen die, uiteraard samen met de mensen uit de omgeving en de stad, het terrein straks gaan ontwikkelen.

Deze bijeenkomst begint om 11.00 uur met een optreden van inspirator Ruud Veltenaar, dwarsdenker, filosoof, trendwatcher, hoogleraar die het publiek op meeslepende en hoogst informatieve wijze meevoert naar ongedachte vergezichten die vooral te maken hebben met een nogal andere rol van de mens in zijn wereld.

Daarna nemen verschillende inleiders het publiek in korte presentaties mee in de belangrijkste trends die onze manier van wonen en samenleving de komende decennia gaan beïnvloeden.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een ‘goed gesprek’ over de ontwikkeling van Breda in de komende tijd en de wijze waarop inwoners, ontwikkelaars en gemeente daarin samen kunnen optrekken.

Als bekend heeft het Amphia Ziekenhuis van de gemeente de toezegging dat op het terrein 271 woningen mogen worden gebouwd, waarvan 50 in de sociale huursfeer. Dit gegeven is natuurlijk medebepalend voor de prijs die het ziekenhuis voor zijn terrein en opstallen ontvangt. Dat geldt heeft het Amphia nodig om de nieuwbouw en de verbouwingen op de locatie Molengracht mede te financieren.

Nogal wat mensen willen zich graag bemoeien met de invulling van deze plek. Wijkraad Boeimeer en Stadslab Breda faciliteren deze betrokkenheid graag.vriendinnen van Via Latus, onvermijdelijk. Doe dit alsjeblieft via www.stadslabbreda.nl.

Voor verdere informatie bent je van harte welkom bij coördinator Henk Schol van Stadslab Breda (henk@stadslabbreda.nl of 06-20846140).

28/10/2017

Petrus en Paulusschool Boeimeer

11:00