BLIJ MET TERUGGAVE.

de_teruggave.jpg

Het is zover, dames en heren Via Latus leden, we krijgen het terug! Meer dan driehonderd jaar geleden verliest de burger de geliefde Gasthuisvelden in het hart van de stad aan het leger. Zonder pardon. ‘And now it’s payback time!’ En hoe. Na het Valkenberg en het Chassépark is dit het derde militaire gebied binnen de singels dat terug in handen komt van het Bredase volk. Een omvangrijke binnenstedelijke herontwikkeling met maar liefst honderdzestigduizend vierkante meters potentie voor Breda.

Stevig de lucht in ook, met het voormalige Belastingkantoor als hoofdmoot van de bestaande bebouwing. En hoe toepasselijk: de voormalige inner van ’s rijks belastingen omgedoopt tot het andere uiterste ‘De Teruggave.’ Op maandag 17 juni zijn we welkom voor een kennismaking, rondleiding én de reguliere viering van het komende zomerreces. Eerst kuieren we ‘Foods & Boots’ met een bezoek aan de herontwikkeling van de Rooi Pannen vergezeld door onze gasten van BLASt.

In ruil voor de maaltijd zijn wij vanaf 20.00 uur welkom bij het BLAStcafé op dezelfde locatie. Voor eenieder die deze lezing van BLASt wil meemaken, zijn we hartelijk uitgenodigd. Het thema in de Week van de Architectuur: nieuwe omgevingsvisie voor Breda. Locatie daar waar alles anders is, in concept, invulling en beleving. Gebruikers moeten iets terug doen voor gebouw, gebied of stad. Heel, heel, bijzonder. Doen dus!

Ontvangst: 17.00 uur, Rondleiding 17.45 uur, Aanvang BBQ 19.00 uur. BLAStcafé: 20.00 uur.

Gasthuisvelden 11.

17/06/2019

Gasthuisvelden 11, Breda.

17:00