Conferentie "langer thuis"

LANGER_THUIS.jpg

Uitnodiging Conferentie ‘Langer Thuis’

Datum: Donderdag 13 oktober 2016
Tijd: 13:00 – 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch
Prijs: Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend

De transformatie van naoorlogse woningen staat hoog op de nationale agenda. Een groot deel van deze woningen blijkt ongeschikt om daar op hoge leeftijd te blijven wonen. Veel senioren willen hun eigen woning best aanpassen en verduurzamen, maar denken niet graag aan een toekomst met beperkingen. Bovendien zien ze op tegen de rompslomp en hebben ze vaak geen idee welke mogelijkheden hun woning precies biedt. Met andere woorden: in de praktijk gebeurt het vaak niet.
Hoe maken we het voor ouderen aantrekkelijk om hun woning levensloopbestendig te maken? En wat is ervoor nodig om onze leefomgeving zo in te richten dat ook oudere bewoners zich in de buurt thuis voelen met hulp, service en sociale contacten binnen handbereik?

BNA Onderzoek heeft samen met de Architectenwinkel Breda, de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant, Wonen met Gemak en Platform31 in het voorjaar van 2016 een ontwerpstudie door gevoerd. Acht ontwerpteams, bestaande uit architecten en andere deskundigen, maakten in samenspraak met bewoners ontwerpen voor woning en woonomgeving. Het doel was de naoorlogse woningvoorraad geschikt te maken voor een vergrijzende bevolking.

Tijdens de conferentie presenteren we de resultaten van de studie en voeren we de discussie. Rijksbouwmeester Floris Alkemade opent de conferentie met een impulslezing. Daarna bespreken we met provincie, gemeenten, woningcorporaties, sociaal ondernemers, onderwijs en natuurlijk burgers zelf hoe we de naoorlogse woningvoorraad en woonomgeving kunnen verbeteren.

Lees meer over het programma
Lees meer over de workshops die deze middag gegeven worden
U kunt zich via het digitaal aanmeldformulier aanmelden voor de conferentie.

13/10/2016

Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch

13:00