Samenwerking gemeentebestuur, burgers en bedrijfsleven.

Afbeelding1.jpg

Dat het menens is, is boven elke twijfel verheven. De lokale overheid is in antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen een nieuwe weg ingeslagen. “Om invulling te geven aan een andere visie uit de samenleving. Traditionele politieke partijen verliezen terrein. De burger is mondig, vraagt en toont ook meer betrokkenheid bij de politieke besluitvorming. Daarom gaan we het participatietraject aan de voorkant versterken.” In klare taal: “waar u zelf mee te maken krijgt kunt u zelf mee invullen.”

Eenvoudig en transparant

Alfred Arbouw herhaalt zijn vraag om participatie vanuit het bedrijfsleven keer op keer. ”Omdat wat er te gebeuren staat een enorme impact heeft. De nieuwe Omgevingswet bijvoorbeeld. Alle regelgeving die betrekking heeft op de fysieke leefomgeving, valt vanaf 1 januari 2019 onder een nieuw stelsel. Dat moet voortaan eenvoudiger en transparant.” Dat de rol van de overheid verandert, is bekend. De beoogde participatie leeft al in bekende voorbeelden als Breda Begroot, Breda Doet, BredaBreed en Stadslab Breda. Via Latus is daarmee bekend.

Keuzes maken

Het gemeentebestuur is al langer vernieuwend bezig. Ook buiten de eigen grenzen. Het volgende heikele punt is de Structuurvisie 2030. Tegen de achtergrond van een sterk veranderende economie, moeten nu maatregelen worden genomen. Over het klimaat, de energietransitie, maar ook over heel concrete punten. Bijvoorbeeld de stadsverwarming van de Haagse Beemden die straks niet meer door de Amercentrale wordt gevoed. Vragen over de aantrekkelijkheid en de dynamiek van de binnenstad, over de verkeersproblematiek met dichtslibbende rondwegen. De Nieuwe Mark doortrekken, maar dan gegarandeerd zonder natte voeten bij hoog water. “Overal moeten we keuzes maken en we verwachten daarbij participatie van meer partijen uit de stad. Wij proberen verschillende dingen uit, andere betrokkenen mogen vanuit een eigen visie meedenken en een actieve rol dit proces spelen.

Collectieve slimheid

Net als de verantwoordelijke wethouder, hoopt Hans Thoolen -coördinator stedelijke kwaliteit- dat de ondernemers de uitdaging van de vernieuwing durven aan te gaan. “Dat zou mooi zijn, Bredase bestuurders en ondernemers die elkaar weten te vinden. Dit najaar gaan we met elkaar in gesprek.” Bij monde van de voorzitter bevestigt Via Latus de handschoen op te nemen. “Daar liggen kansen voor ons. Het is ook goed van het gemeentebestuur om de collectieve slimheid van de maatschappij beter te benutten.”

Meer berichten

dcc64f1b-9105-4ab8-8fc9-3b6398f69565.jpg

Terugblik op de Botanique en de Mezz.

2022-09-28

Lees meer
140322.jpg

Terugblik op het gesprek met de wethouder over de Omgevingsvisie 2040.

2022-05-01

Lees meer
Schermafbeelding 2022-02-15 om 14.39.23.png

Terugblik online event 14 februari 2022

2022-02-15

Lees meer