Bestuur


Het bestuur van Via Latus bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter

De heer A.C.J.M. van der Heijden (Pazzbouw B.V.)

Vicevoorzitter
De heer ir. J.L.M. Havermans 
(HPO Vastgoed)

Penningmeester
De heer T.J.J.M. van den Broek (Pakhuys Vastgoed)

Secretaris
De heer ir. E. Pieters Mtd 
(Rienks Architecten)

Bestuursleden
De heer E.J.A.M. van der Sande (De Boer & Storimans)

Mevrouw drs. E.P.M. Voermans, 
(Vision Values).

De heer Ing. A. van Baal (Slokker Bouwgroep)

Bestuur Via Latus